• C-vitamin højdosis
 • Exit Femar
 • Nedtrapning

  C-vitamin højdosis

  Til top

  Sådan lød overskriften i New York Times en gang i efteråret 2005.
  National Institute of Health (NIH) i USA har netop offentliggjort et laboratorieforsøg (1), der har vist, at når man udsætter kræftceller for C-vitamin i de høje doser, som kun kan opnås ved intravenøs indgift, så medfører det øget celledød hos cancercellerne, vel at mærke uden at afficere de normale celler.
  Det statslige NIH udtaler: ”These findings give plausibility to i.v. ascorbic acid in cancer treatment.” De tilføjer så retfærdigvis, at der er langt fra laboratorieforsøg til behandling af mennesker.
  Imidlertid er dette forsøg en bekræftelse på flere tidligere forsøg, der har vist det samme. Sidste år fastslog forskere, at: “Med intravenøs vitamin C kan man opnå koncentrationer som har antitumor aktivitet, og vitamin-C’s rolle i cancerbehandlingen bør overvejes.” (2)
  I 1993 viste forsøg, at c-vitamin var dræbende eller cytotoksisk over for hurtigtvoksende maligne celler, samtidig med at det var ugiftigt over for ikke-maligne celler. Supplerende forsøg viste, at askorbatets indvirkning på cellevækst var et resultat af dets direkte dræbende effekt på cancercellerne (cytocid), fremfor cytostatisk effekt. (3)
  Tidligere er det påvist, at C-vitamin har væksthæmmende virkning på kræftceller, men kun i store koncentrationer. Tilføjelse af antioxidanten katalase til dyrkningsmediet, som indeholdt C-vitamin, undertrykte totalt denne væksthæmmende virkning.
  Forfatterne mener, at dette antyder, at en overproduktion af hydrogenperoxid er involveret i mekanismer ansvarlige for C-vitaminets hæmmende virkning på tumorcellevækst. (4)
  Og præcis denne antagelse fra 1989, hælder forfatterne af det aktuelle studie også til, nemlig at den toxiske effekt på kræftcellerne skyldes høj koncentration af peroxid, ved høj dosis vitamin-C. Normale celler har et intakt antioxidant forsvar i form af katalase, hvilket cancerceller mangler. Derfor er det kun cancerceller, der tager skade af vitamin-C og ikke normale celler, hvilket netop er den observation, som forskerne gjorde i forrige uge.
  C-vitaminets potentiale i kræftbehandlingen er desuden påvist i to store forsøg i 1994, hvor store doser askorbinsyre havde en stærk cytotoksisk (cellegiftig) virkning på en lang række cancercelletyper dyrket in vitro.(5)
  Forfatterne til det andet forsøg argumenterer ligeledes for, at askorbinsyre opfører sig som en pro-oxidant i cancerceller, og de anbefaler brugen af askorbinsyre ved behandling af f.eks. neuroblastomer.(6) Så langt, så godt. Men forskerne fra NIH siger så, at der er langt fra laboratorium til behandling af mennesker. Og det er da sædvanligvis også rigtigt.
  Vitamin-C er imidlertid så ugiftigt, at der ikke skulle være langt til at lave store, forkromede forsøg, og nogen er faktisk allerede gjort.
  Allerede i 1936 publicerede en ung reservelæge i Ugeskrift for Læger et forsøg på to leukæmipatienter, hvor sygdommen bedredes på behandling med vitamin-C. Den unge reservelæge var den senere så navnkundige professor i pædiatri, Preben Plum.
  40 år senere viste et forsøg med 1.100 patienter med opgivet, terminal cancer, at de som blev behandlet med i.v. vitamin-C, levede væsentligt længere, end de ubehandlede. (7) For ti år siden viste Riordan og medarbejdere, at askorbinsyre-plasmaniveauer ved intravenøs administration kan komme op på et for tumorceller giftigt niveau. Forfatterne mener, at askorbinsyre’s cytotoksiske egenskaber burde kvalificere det til at komme i betragtning som et kemoterapeutisk middel. (8)
  Disse få udpluk af en betydelig mængde forskning i C-vitamin passer sammen som brikker i et puslespil, hvor det seneste faldt på plads for to uger siden. Det har vakt betydelig interesse i udenlandske medier, herunder New York Times, og her i Danmark kan det så udbygge fundamentet for de få klinikker, der behandler deres kræftpatienter med intravenøs vitamin-C.
  I Danmark behandler bl.a. Claus Hancke med højdosis C-vitamin.
  Claus Hanckes hjemmeside
  Links: http://www.nih.gov
  http://www.pnas.org
  http://www.annals.org
  http://www.iiar-anticancer.org/research/research_index.htm
  http://www.cancer.org/docroot/home/index.asp
  http://www.med.unibs.it/biblioteca/pubmed2/biomol6.htm
  http://www.sciencedirect.com
  http://www.cancer.gov
  http://www.nytimes.com

  Exit Femar

  Til top

  Så er vi startet på et nyt år ... 2004 - og det bliver et godt år. Det sidste halve år har jeg været ret plaget af tiltagende smerter i mine led - følte mig som en gammel kone - specielt om morgenen og de første skridt - av for den - det gjorde bare ondt!!

  Jeg har også haft rigtig ondt i mine hofter - specielt den venstre - og har fået behandling hod fysioterapeut - det hjalp en smule. Men det er faktisk mine skuldre som har det dårligst. Tidligere (i 1997) er jeg blevet behandlet med blokader pga. "rotatorkoff" (nedsat bevægelighed i skulderleddet). Det hjalp ikke - jeg tog så konsekvensen og sluttede med mit arbejde som Purser i SAS - det var for belastende for arme og skuldre...

  Siden er det blevet bedre faktisk - men så begyndte jeg med Femar.

  Jeg var hos egen læge og få en blokade og hvis ikke den hjalp - "bliver du sendt til scanning for at vurdere om en operation kan hjælpe" (lægens ord)

  Så var min beslutning faktisk truffet. Femar blev sat bagerst i skabet - og min krop frem i lyset - pleje og varme og bevægelse - det skal blive bedre!! Jeg er jo ikke 100% sikker på at det er tabletterne som er årsag til mine smerter og nedsat bevægelighed igen - men det er tæt på.

  Nedtrapning

  Til top

  Efter lange og nøje overvejelser - har jeg nu trappet mig ud af Femar - og er helt stoppet her den 20. januar. 2004. Jeg startede med at tage en halv tablet i ca. 3 uger - derefter 1/2 tablet hver anden dag i ca 10 dage. Jeg har ingen angst i den forbindelse - jeg føler mig frisk og sund og er overbevist om at dette er det bedste for mig og min livskvalitet.

  Jeg kan allerede mærke en bedring i fødderne - det er jeg bare så glad for! Jeg var i tvivl om reaktionerne var irreversible - det er de ikke. Maj 2006: Jeg har overhovedet ingen smerter i fødder eller skuldre! Smerterne forsvandt i løbet af nogle måneder efter jeg var holdt op med Femar.

  Jeg er gået igang med akupunkturbehandlinger for min skulder. Min akupunktør Kirstine Munster (FAC Hillerød) er sikker på at hun kan hjælpe mig...
  Ult. 2005.:Akupunktur hjalp ikke - det gjorde til gengæld osteopat Claudio Columbi i Farum - kanon godt!

  Jeg har kontakt med homøopat Søren Borch (forebyggende) og han synes det var en godt at jeg har sluttet med Femar, og at det helt var min egen beslutning.

  4.oktober 2005. Jeg går ikke længere til akupunkturbehandling - for som Kirstine siger - du er rask.... Min homøopat har jeg i "baghånden" hvis jeg skulle have brug for det.